Маримекс въведе система по ISO 9001

С цел подобрение на качеството на производствените процеси, висшето ръководство на фирмата взе решение да въведе система за управление контрола на качеството ISO 9001. Въвеждането на системата ще ни позволи да подобрим качеството, да оптимизираме производствените процеси и да отговорим максимално адекватно на нуждите на сегашните и бъдещите ни партньори. Нашата мисия е да постигнем максимална удовлетвореност на всеки един наш партньор, за да изпълни тази мисия, висшето ръководство поема ангажимента да поддържа успешно вградената 9001 и да започне процеса по внедряване на ISO/TS 16949 и ISO 50001.

С радост ви информираме, че на 30ти май фирмата успешно премина сертификационнен одит за ISO 9001.

Loading