1. Подбираме на подходящата температура и машинен режим за леене на всяка отливка. 

Опита ни през годините ни е показал, че за всяка отливка трябва да се подбира най-подходящата температура и машинни режими с цел да се улесни процеса на леене и да се подобри производителността и качеството. Внимателно подбираме подходящите режими на леярската машина за всяка отливка. На база дългогодишния ни опит и събраната информация от широката гама отливки, които са били произведени в нашата леярна, успешно правим анализ преди започването на самия процес на леене под налягане. Събраната информация се документира в т. нар. технологична карта. Документирането на информацията за всеки отлят елемент прави изключително лесен анализа и организацията на производството.

  1. Редовна деоксидация.

Алуминия е материял, който е изключително податлив на оксидация. В стопения си вид, по повърхността на стопилката редовно се образуват окиси, които намалят качеството и са предпоставка за брак. За да избегнем това, ние разчитаме на редовна деоксидация, като в стопилката се слагат подходящи флюси за очисване от окиси. Понеже флюсите не могат да почистят стопилката изцяло, разчитаме и на помощтта на инертни газове, който не влияят на хим. състава на стопилката.

  1. Вземане на контролна проба преди леене.

За да избегнем грешки, преди да започне процеса на леене на всяка отливка от леярската пещ се взема т. нар. контролна проба, която се дава за спектрометричен анализ в нашата лаборатория. По този начин гарантираме, че всяка отливка е с правилния химичен състав.

  1. Складова наличност на избивачи.

Едно от нещата, които могат да доведат до забавяне сроковете на изпълнение на поръчка, е липсата на навременна реакция при евентуална повреда на някой от нормализираните елементи в пресформата. Най-често се повреждат избивачите. За да избегнем дълги срокове на доставка и по този начин да забавим клиентите ни, ние държим на склад почти цялата гама от избивачи за пресформите с които работим. По този начин при повреда можем да отреагираме бързо и да възобновим процеса на леене в същата работна смяна.

  1. Работа на двусменен режим. 

За да можем да намалим себестойността на отливката и да изпълним клиентските поръчки в срок, при по-голяма серия работим на двусменен режим. През годините този режим е доказано по-енергийно ефективен и постига по-добри производствени резултати.

Loading