Фирмата разполага със различни установки за производство на медни, алуминиеви и цинкови сплави Използваме надеждни и утвърдени на пазара доставчици за набавяне на необходимите суровини. След първоначален входящ контрол на суровините започва процеса на производство като регулярно проби от съответната плавка и се следи химичния състав на сплавта с помощта на спектрометър, позициониран в нашата лаборатория. След постигане на необходимия химичен състав сплавите се разливат под формата на блок или кръгли заготовки.

машини и съоръжения

Нашите Изделия

Loading