Фирмата разполага с богат технологичен парк за отливане на детайли от алуминиеви сплави под високо налягане, ниско налягане или противоналягане, кокилно леене и леене в пръст. Богатия ни опит в тези дейности и висококвалифицирания ни персонал гарантира висока ефективност, постоянно качество и надеждност.
Тегло на отливките: 0.010 – 30 кг

Нашите Изделия

Loading