За да отговори на клиентските изисквания за високо качество и прецизна обработка, фирмата закупи 5 осна машина за механична обработка от HAAS, модел UMC 750 SS. Новата ни 5-осна машина разширява обхвата на нашия цех за механична обработка.

Непрекъснатата 5-осна обработка може да произведе много сложни 3D форми, не само плоски комбинирани ъглови елементи, но и сложни извити 3D повърхности, което ни дава възможност да произвеждаме части, които обикновено са запазени за процесите на формоване. По-голямата част от пет осовите задачи включват пространствено позициониране на инструмента, което вече генерира огромна печалба в гъвкавостта, както и драстично намалява логистичните разходи,като намаля броя на инструментите.

Петосната обработка също предлага технологични предимства, които влияят пряко върху качеството на обработваните повърхности. Това може да се види ясно при обработката на наклонена повърхност. Триосна машина ще трябва да обработва тази повърхност на много малки, постепенни стъпки на рязане, докато петосното позициониране позволява на инструмента да бъде разположен под необходимия ъгъл спрямо
повърхността, така че да може да премахне материала в една стъпка. Резултатът е по -добри повърхности, произведени по-бързо. В допълнение, това позициониране позволява на инструментите да се използват по-ефективно; наклонът им със същата скорост на подаване позволява използването на по-големи дължини на рязане, което намалява силите на рязане.

Инвестицията в тази машина е първа стъпка към собствен инструментален цех, който ще ни позволи сами да конструираме леярски форми. Това ще доведе до много по-бързо изпълнение на клиентски поръчки отнасящи се за изработка на форми за отливки и до по-добър качествен контрол на още една бримка от нашето производството.

Loading